top of page
Neutral Flat Lay Business Card Mockup Instagram Post (1).png

Om tjänsten

Byggstatus.se och tillhörande applikationer är utvecklad av och förvaltas av Byggbiten i Norrland AB.

Bakgrund

Byggbiten i Norrland AB är ett byggföretag beläget i södra Norrland som utför både större och mindre arbeten, och våra kunder är till största delen fastighetsägare och förvaltare.

Något vi identifierat längs vägen är att ofta så glöms slutkunden (hyresgästen) bort i bygg-processen då fokus är att på bästa och mest ekonomiska sätt utföra arbetet som krävs.

Detta ville vi ändra på, och för att kunna ge en bättre upplevelse till vår kund och deras, så behövde vi förmedla information till den som bor och lever på arbetsplatsen. När kommer vi, Vem kommer, Vad ska göras och När blir dom klar?

Byggstatus.se föddes då som en lösning som kan förse den som blir påverkad av ett större projekt med information och kontaktvägar, som ett sätt att ge trygghet och förmedla nödvändig information.

Kontakta oss

Undrar du hur du kan erbjuda Byggstatus i ert projekt?

Hör av dig!

bottom of page